ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่องผ่าน ‘หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6’

ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่องผ่าน ‘หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6’

Read more

ร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ รับเกียรติบัตรชั่วโมงอบรมจากคุรุสภา

วันครูได้จัดให้มีขึ้

Read more

แจกไฟล์พื้นหลังเกียรติบัตร โรงเรียน/หน่วยงาน

แจกไฟล์พื้นหลังเกียร

Read more

แจกไฟล์หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงาน [เลื่อนเงินเดือน] ไฟล์ ppt และ EPS แก้ไขง่าย

วิธีครอปภาพใน Powerp

Read more

มข. ชวนครูอบรมออนไลน์ “ครูพร้อม สำหรับการเรียนการสอนเเบบสมาร์ตในยุค New Normal” อบรมฟรีมีเกียรติบัตรให้

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมกา

Read more

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู ร่วมโครงการ “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ก่อนเปิดภาคเรียน

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู

Read more
>
Facebook