แจกไฟล์หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงาน [เลื่อนเงินเดือน] ไฟล์ ppt และ EPS แก้ไขง่าย

วิธีครอปภาพใน Powerp

Read more

มข. ชวนครูอบรมออนไลน์ “ครูพร้อม สำหรับการเรียนการสอนเเบบสมาร์ตในยุค New Normal” อบรมฟรีมีเกียรติบัตรให้

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมกา

Read more

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู ร่วมโครงการ “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ก่อนเปิดภาคเรียน

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู

Read more