สพฐ.มอบเกณฑ์ในการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในการเรียนออนไลน์

ในการประชุมผู้บริหาร

Read more

สพฐ. ชวนน้องระดับมัธยมศึกษา ร่วมแข่งขันทำอาหาร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเ

Read more

สพฐ. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการนับเวลาเรียนปีการศึกษา 2564

31 พ.ค. 64 สพฐ. ออกห

Read more

สพฐ.ประกาศเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งก

Read more

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เผยรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน NT เต็ม 100 คะแนน

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เผยรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน NT เต็ม 100 คะแนน

Read more

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู ร่วมโครงการ “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ก่อนเปิดภาคเรียน

สพฐ.ชวนผู้บริหาร ครู

Read more