คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เฉลยแบบฝึกหัด เล่ม 1 สสวท. ป.1-6

ที่มา www.scimath.or

Read more

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจกรรม Coding Unplugged สำหรับชั้นประถมต้น ในพื้นที่ห่างไกล

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจ

Read more

คู่มือ พัฒนา Application ด้วย Thunkable

แจกคู่มือ พัฒนา Application ด้วย Thunkable ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Read more