โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022 สถานศึกษา)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

Loading

Read more

MOE SAFETY CENTER คืออะไร ครูไทยต้องรู้

MOE Safety Center ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์ดูแลความปลอดภัย คู่มือการใช้งานระบบ

Loading

Read more

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่

Loading

Read more

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สามารถสแกน QR Code เ

Loading

Read more

คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เฉลยแบบฝึกหัด เล่ม 1 สสวท. ป.1-6

ที่มา www.scimath.or

Loading

Read more

“แนนโนะ” เป็นเหตุ สถานฑูตสวีเดนแจกไฟล์ “แนวปฏิบัติสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา”

“แนนโนะ”

Loading

Read more

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจกรรม Coding Unplugged สำหรับชั้นประถมต้น ในพื้นที่ห่างไกล

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจ

Loading

Read more

คู่มือ พัฒนา Application ด้วย Thunkable

แจกคู่มือ พัฒนา Application ด้วย Thunkable ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Loading

Read more

Follow us in FACEBOOK

กดปุ่มติดตามเพจ แล้วรอซักครู่ครับ.....


This will close in 15 seconds