สพฐ.มอบเกณฑ์ในการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในการเรียนออนไลน์

ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สพฐ.ได้มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียน ดังนี้

สพฐ.มอบหมายผู้บริหาร จัดหาบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนในการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมอบเกณฑ์ในการจัดหาอินเตอร์เน็ต (ซื้อ SIM-CARD) ดังนี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายผู้บริหารสำรวจนักเรียนที่มีความจำเป็นในการจัดหาอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น โดยมุ่งเน้นให้จัดหาตามความจำเป็นในการใช้งาน ไม่ใช่จัดหาตามความต้องการ โดยให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความจำเป็นในการจัดหาอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *