สพฐ. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการนับเวลาเรียนปีการศึกษา 2564

31 พ.ค. 64 สพฐ. ออกหนังสือเวียน แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

การนับเวลาเรียน
ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น
– สถานศึกษามีความพร้อม ประสงค์เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และผ่านเกณฑ์การประเมิน TSC+ และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เริ่มนับเวลาเรียนในวันที่เปิดภาคเรียนนั้นๆ

ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากำหนด

การสอนชดเชย
การจัดการเรียนการสอนแบบ On site
– เพิ่มจำนวนเวลาเรียนในแต่ละวัน
– เพิ่มการเรียนในวันหยุด
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online / On Air / On Demand / On Hand
– กำหนดตารางสอนให้ชัดเจน
– เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้จริง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended
– การจัดการเรียนการสอนแบบผสม ระหว่าง On site กับ Distance Learning ในรูปแบบต่างๆ เช่น On site กับ Online หรือ On site กับ On Air

รายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากหนังสือด้านล่าง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *