ใช้รถราชการไปงานศพ แล้วเกิดอุบัติเหตุ ต้องรับผิดชอบหรือไม่

เราจะพบเห็นได้หลายครั้งในกรณีที่หน่วยงานราชการ มีการใช้รถของหน่วยงาน ที่เป็นรถราชการไปใช้งานในภารกิจส่วนตัว หรือขับออกนอกเส้นทางจากโครงการที่ขอใช้รถ โดยในกรณีดังกล่าว เมื่อขอใช้รถราชการไปใช้งาน นอกภารกิจ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้รถซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ เกิดความเสียหาย ในกรณีนี้ สำนักงานศาลปกครอง ได้เผยแพร่สื่อให้ความรู้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.15/2555 ไว้ดังนี้

ในกรณีนี้นาย A ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง นำคณะอาจารย์ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด โดยหลังจากศึกษาดูงานต่างจังหวัด ได้ขับรถต่อไปงานศพของมารดาของผู้ร่วมเดินทางคนหนึ่ง

ระหว่างเดินทางกลับสถานศึกษาปรากฎว่าได้เกิดอุบัติเหตุชนกับรั้วของประชาชนและท่อประปาหมู่บ้านได้รับความเสียหาย หน่วยงานต้นสังกัดและกรมบัญชีกลาง เห็นว่าการที่นาย A ขออนุญาตนำรถไปราชการและไปงานศพต่อ ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงออกคำสั่งให้นาย A ชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัว นาย A ไม่เห็นด้วย จึงขออุทธรณ์ แต่ผู้มีอำนาจพิจารณายกอุทธรณ์ นาย A จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกคำสั่งของต้นสังกัดในการชดใช้ค่าเสียหาย

จากการพิจารณาข้อเท็จจริง ศาลเห็นว่าพฤติการณ์ในการขออนุญาตใช้รถยนต์มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือไปงานศพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากกระทำละเมิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow us in FACEBOOK

กดปุ่มติดตามเพจ แล้วรอซักครู่ครับ.....


This will close in 15 seconds