สสวท.ชวนครูอบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T รุ่น 3 (นับชั่วโมง ว.21 ปี 2564 ได้)

สสวท. ชวนครูอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับต่างๆ รับสมัครและอบรม 5 เมษายน-5 มิถุนายน 64

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) [รุ่นที่ 3]

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) [รุ่นที่ 3]

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) [รุ่นที่ 3]

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) [รุ่นที่ 3]

ทั้งนี้สามารถใช้ผลการอบรม เพื่อยื่นประกอบการอบรม CCT ครูแกนนำวิทยาการคำนวณของเขตพื้นที่ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *