แจกไฟล์รายงานการอบรม ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง พร้อมปกแก้ไขได้

แจกไฟล์อบรม “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาการวางแผนการเงิน การตรวจสุขภาพทางการเงิน การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการออมและบริหารจัดการการเงินของตนเอง

ตัวอย่างไฟล์

ไฟล์ word แก้ไขได้พร้อมปก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น