Site icon HelloTeacher.biz

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.เพชรบูรณ์

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ แต่ละจังหวัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดการในการดำเนินการสอบแข่งขันดังนี้

โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาค ค ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

              รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม กับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ประกาศ

คณิตศาสตร์

– ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เคมี

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ดนตรีสากล

นาฎศิลป์

อุตสาหกรรมศิลป์

ศิลปศึกษา

คอมพิวเตอร์

เกษตรกรรม

คหกรรม

การประถมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

จิตวิทยาและการแนะแนว

ลิงก์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. กศจ.เพชรบูรณ์

รวมลิงค์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ทุก กศจ.

Loading

Exit mobile version