กำหนดการสอบ RT และ NT ของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ปีการศึกษา 2564

การสอบ RT คืออะไร

การสอบ RT (Reading Test : RT) คือ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยจะดำเนินการทดสอบทุกๆ ปีการศึกษาเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์เพือพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ

โดยการโครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

การสอบ NT คืออะไร

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่

  • การอ่านออกเขียนได้
  • การคิดคำนวณ
  • ความสามารถด้านเหตุผล

โดยการโครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

กำหนดการสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบ-NT-ปี-2564
กำหนดการสอบ-NT-ปี-2564

โดยการสอบในปีการศึกษา 2564 จะดำเนินการสอบโดยยึดตามความสมัครใจของโรงเรียน และการดำเนินการจัดการทดสอบ ให้เป็นอำนาจของศูนย์สอบแต่ละพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

>
Facebook