ดูผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค ได้ที่นี่ !!

หลังจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

เวลา 13.00 - 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

2.ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

3.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ผลสอบท้องถิ่นปี 2564

โดยผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 7 มกราคม 2565 รายละเอียดพบว่าการสอบประจำปี 2564 มีผู้สอบผ่านดังนี้

🔥🔥🔥ผู้สอบผ่าน ท้องถิ่นปี 64 🔥🔥

👉จำนวน 6.71% จากผู้เข้าสอบ 281,968 คน

👉มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ประมาณ 18,000 คน

👉จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน ในวันที่ 10 มกราคม 2565

👉สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27-28 มกราคม 65

ผู้เข้าสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ที่

https://www.dlaapplicant2564.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

>
Facebook