โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022 สถานศึกษา)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

Loading

Read more

ลิงก์เข้าระบบ DMC 65 [ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันในปีการศึกษา 2565

Loading

Read more

แจกไฟล์รายงานการอบรม ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง พร้อมปกแก้ไขได้

แจกไฟล์อบรม “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน

Loading

Read more

ภาวะผู้นำ Leader

กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตน หรือกลุ่มงาน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น/กลุ่มอื่น มีความเต็มใจ

Loading

Read more

VUCA World กับการบริหารการศึกษา

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราในยุคสิบปีหลัง ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ

Loading

Read more

แจกไฟล์หน้าปก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ PPT แก้ไขง่าย

แจกไฟล์หน้าปกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ PPT แก้ไขง่ายๆ หลากหลายแบบสามารถปรับใช้ได้ โดยในทุกๆ ปีหน่วยงานรัฐ

Loading

Read more

Follow us in FACEBOOK

กดปุ่มติดตามเพจ แล้วรอซักครู่ครับ.....


This will close in 15 seconds