สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

การประชุมทางการศึกษาแบบหนึ่งที่สมาชิกที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมด้วยความร่วมใจ ปรึกษาหารือ ร่วมใจกัน คิดหรือช่วยแก้ปัญหา

Read more

รวมข้อสอบภาค ก. ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 สอบ 29 ม.ค. 2565

รวมข้อสอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้และความเข้าในเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติ ปี 2564 สอบ 29 ม.ค. 65

Read more

สูจิบัตรกีฬาภายใน โรงเรียนขนาดเล็ก ไฟล์ word ปรับใช้ได้

แจกไฟล์สูจิบัตรกีฬาภ

Read more

แจกไฟล์หน้าปก รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

แจกไฟล์หน้าปกแผนรายง

Read more

ลืมรหัสผ่านยื่นภาษีออนไลน์ทำยังไงดี ดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่

ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2565 ลืมรหัสผ่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้โดยวิธีดังนี้ 1.กดเมนูลืมรหัสผ่าน ในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ และ….

Read more

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90-91 วิธียื่นออนไลน์ ดูที่นี่ !!

การยื่นภาษีประจำปี ใ

Read more

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ

Read more
>
Facebook