คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เฉลยแบบฝึกหัด เล่ม 1 สสวท. ป.1-6

ที่มา www.scimath.or

Read more

แจกสื่อการเรียนการสอน สสวท. (เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

แจกสื่อการเรียนการสอ

Read more

แจกไฟล์ 3 สถาบันหลักที่สำคัญของชาติไทย สำหรับติดห้องเรียน

ไฟล์ 3 สถาบันหลักที่

Read more

แจกบอร์ด สมาชิกในห้องเรียน ไฟล์ PPT แก้ไขได้

แก้ไขได้ในโปรแกรม Mi

Read more

แจกป้ายติดห้องเรียน 12 เดือน Months of the Year ปริ้นท์ติดได้เลย

แจกป้ายติดห้องเรียน

Read more

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจกรรม Coding Unplugged สำหรับชั้นประถมต้น ในพื้นที่ห่างไกล

สพฐ.แจกไฟล์คู่มือกิจ

Read more