แจกไฟล์ใบงานการบวกหนึ่งหลักสองหลักและการคูณ ไฟล์ EXCEL แรนดอมตัวเลขใหม่ได้เรื่อยๆ

ไฟล์ใบงานการบวกเลขหนึ่งหลัก สองหลักและการคูณหนึ่งหลัก สองหลัก ไฟล์ที่แจกจะสามารถแรนดอมตัวเลข และปริ้นท์แจกได้เรื่อยๆ ทุกวันครับ

Read more