สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชวนประกวดคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.ศธ.

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

ศบค. มีมติล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 – 04.00 น. มีผล 12 ก.ค. เป็นต้นไป

ศบค. มีมติล็อกดาวน์

Read more

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ตามเกณฑ์ ว.89

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้

Read more

สพฐ. ชวนน้องระดับมัธยมศึกษา ร่วมแข่งขันทำอาหาร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเ

Read more

แจกสื่อการเรียนการสอน สสวท. (เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

แจกสื่อการเรียนการสอ

Read more