โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022 สถานศึกษา)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

Read more

ลิงก์เข้าระบบ DMC 65 [ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันในปีการศึกษา 2565

Read more

ผิดกฏหมาย !!! “ตรีนุช” สั่งห้ามครูลงโทษตัดผม นร.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการลงโทษโดยตัดผมนักเรียน ว่า ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ฉบับใดที่ให้อำนาจครู

Read more

กรมอนามัย ย้ำ !! สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน

กรมอนามัย ย้ำ !! สถา

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.จันทบุรี

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.จันทบุรี ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.ศรีสะเกษ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.สุรินทร์

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.ร้อยเอ็ด

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2564 กศจ.หนองคาย

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 กศจ.หนองคาย ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค.

Read more